Työsuojelu on osa edunvalvontaa 
Metallityöväen liitto on asettanut tavoitteekseen terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita.

Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen keskuudestaan.

Metalliteollisuudessa on jo pitkään tehty tuloksellista työsuojelutyötä ja monilla työpaikoilla nolla tapaturmaa -ajatuksen pohjalta.

Inhan Tehtaiden työsuojeluvalinnat:

Työsuojeluvaltuutetuksi kaudelle 2014 – 2015 Nokelainen Kari
1 varavaltuutetuksi Heikkilä Vesa
2 varavaltuutetuksi Lamminaho Keijo
Työsuojeluvaltuutettu Lainisalo maalamo Seija Kaipio
 
Työsuojelu-asiamiehiksi kaudelle 2012 – 2013
Takomo/tehdaspalvelu: Heikkilä Vesa
Logistiikka: Lönnfors Tapio
Vene loppuvarustelu: Joensuu Ville
Vene osavalmistus: Savonen Pasi
Vene runkokokoonpano ja tuotekehitys: Rouvinen Niko

 

Etusivu
Luottamusmies
Toimikunta
Työsuojelu
Linkit
Inhan vakuutuskassa